Notodden Boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som er eid av medlemmene.

Styret i Notodden BBL velges av boligbyggelagets generalforsamling, som avholdes en gang i året. Styret er Notodden Boligbyggelages høyeste organ mellom generalforsamlingene.

Følgende styre ble valgt på siste generalforsamling :

Styreleder:
Ann Kristin Suserud Granlund

Styremedlemmer:
Olav Berge
Toralf Aanestad
Marit Kasin
Jan Sebjørnsen Storstein