Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Toreskås borettslag

Home > Borettslagene > Toreskås borettslag

Adr: Toreskåsveien

Toreskasvn.9_250

Organisasjons nr: 882 739 112 Gnr: 244 Bnr: 327

Beliggenhet: På Toreskås, mellom storgata og Tinneelva.

Type bygg: Blokk Byggeår: 2003 Antall leiligheter: 29 Størrelse: 60m² til 88m²

Andre opplysninger: Leilighetene har livsløpsstandard. Boligene skal forbeholdes personer som på grunn av alder, funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller sykdom har bruk for en tilrettelagt bolig. 6 av andelene eies av Notodden boligstiftelse og leies ut av Notodden kommune.