Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Toreskås borettslag

Home > Borettslagene > Toreskås borettslag

Adr: Toreskåsveien

Toreskasvn.9_250

Organisasjons nr: 882 739 112
Gnr: 244
Bnr: 327

Beliggenhet: På Toreskås, mellom storgata og Tinneelva.

Type bygg: Blokk
Byggeår: 2003
Antall leiligheter: 29
Størrelse: 60m² til 88m²

Andre opplysninger: Leilighetene har livsløpsstandard. Boligene skal forbeholdes personer som på grunn av alder, funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller sykdom har bruk for en tilrettelagt bolig.
6 av andelene eies av Notodden boligstiftelse og leies ut av Notodden kommune.