Toreskås borettslag

Annen info: Leilighetene har livsløpsstandard. Boligene skal forbeholdes personer som på grunn av alder, funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller sykdom har bruk for en tilrettelagt bolig. Borettslaget disponerer egne parkeringsplasser.
Boligtype: Blokk
Adresse: Toreskåsveien
Beliggenhet: I sentrum, mellom Storgata og Tinnelva
Byggeår: 2003
Antall leiligheter: 29
Størrelse: 60m² til 88m²