Myllarguten Borettslag

Annen info: Er bygget som omsorgsboliger, Notodden kommune tildeler leiligheter etter søknad og behovsprøving. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til tildelingskontoret, Notodden kommune.
Boligtype: Blokk i 4 etasjer.
Adresse: Storgata 92
Beliggenhet: I øvre del av storgata på Notodden, ved Ramberghjørnet.
Byggeår: 1989
Antall leiligheter: 37
Størrelse: 47m²