Hjartdal borettslag

Annen info: Borettslaget består av 25 boliger hvor Hjartdal kommune har tildelingsrett. 4 enheter ligger på Øvstebø, og 4 i Hågånvegen. Disse åtte leilighetene er ikke omfattet av kommunens tildelingsrett, men omsettes fritt i markedet. Totalt består borettslaget av 33 andeler.
Adresse: Sauland -Prestehavna -Gvammen -Øvstebø og Tuddal
Beliggenhet: Disse ligger hovedsakelig i Hågån, i Sauland sentrum. I tillegg er leilighetene spredt rundt omkring i kommunen.
Antall leiligheter: 33