Snikaparken: Nå er det først til mølla for å velge sin leilighet

Leilighetssalget i Snikaparken har fått en god start med flere signerte kontrakter. Forkjøpsretten er nå avklart og påvirker ikke salget av de leilighetene som fremdeles er ledig. Det er altså leiligheter igjen som du kan kjøpe. 

Nå er først til mølla for å velge sin leilighet!

Snikaparken ligger sentralt til med utsikt mot Tinnelva og Heddalsvatnet. Byggetrinn 1 består av de 24 leilighetene som nå har blitt lagt ut for salg. Byggetrinn 2 og 3 blir ikke påstartet før byggetrinn 1 er ferdig.

Hvorfor er en leilighet i Snikaparken en god investering?

Det forventes at rentene skal settes ned i tiden som kommer. Et slikt rentekutt vil gi store utslag for de månedlige felleskostnadene i Snikaparken.

  • Eksempel; En leilighet som i dag har en månedlig felleskostnad på 16.900 kr., vil få en månedlig felleskostnad på 13.178 kr. hvis renta settes ned 1,5%. Dette innebærer en reduksjon på 3.722 kr. i måneden.
  • Vi minner også om at folk flest får 22% fradrag i skatten for rentekostnadene. Hvis vi ser på eksempelet over så innebærer det at den reelle felleskostnaden dermed blir på 11.014 kr. per måned.


I motsetning til rentekostnadene, der man forventer reduksjon, så spår enkelte at byggekostnadene stiger ytterligere fremover. Det er selvfølgelig vanskelig å være presis om den fremtidige utviklingen, men det virker som at det ikke blir rimeligere å bygge boliger i tiden fremover.

Med utsikt om lavere rente i tiden fremover og forventninger om høyere byggekostnader i senere byggetrinn, så hevder vi at en leilighet i byggetrinn 1 i Snikaparken er en god investering!