Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Overføring av medlemskap

Home > Medlemsfordeler > Overføring av medlemskap

En andel i Notodden Boligbyggelag kan overføres  til ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- og nedstigende linje, til søsken, til fosterbarn som står i samme stilling som livsarving, eller til andre som i de to siste år har tilhørt samme husstand som eieren.

Notodden Boligbyggelag må ha skriftlig melding om overførsel av medlemskap.