Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Hvem bestemmer i borettslaget?

Home > Borettslagene > Hvem bestemmer i borettslaget?

Du bestemmer også!

Det er andelseierne som bestemmer i borettslaget. Alle borettslag skal ha et styre, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har den øverste myndighet i borettslaget og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett. Hver år skal det gjennomføres en generalforsamling. Styret har ansvar for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesser.

Mye av føringen for drift av laget ligger i vedtekter og ordensregler. Det kan være smart å sette seg inn i disse reglene, da de skal sikre alle som bor i laget får et godt bomiljø og god trivsel.