Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Hva er et borettslag?

Home > Borettslagene > Hva er et borettslag?

Borettslagene stiftes som selvstendige selskap. Det er ikke slik mange tror at borettslaget eies av boligbyggelaget. Tvert imot er det beboerne (andelseierne) som eier borettslaget.

Sammen eier de alle eiendeler, så som leiligheten, fellesrom, utenomhusanlegg m.v. i borettslaget de bor. Både blokker, rekkehus og småhus kan organiseres som borettslag.

Når borettslaget er ferdig bygget, og innflyttet overdras det til andelseierne, som velger styre og senere bestemmer i eget borettslag.