Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Hjartdal burettslag

Home > Borettslagene > Hjartdal burettslag

Adr: Sauland -Prestehavna -Gvammen -Øvstebø og Tuddal.hjartdalen_250

Leilighetene tildeles via Hjartdal kommune etter behovsprøving.
For ønske om å stå på liste for leilighet kontakt pleie og omsorgstjenesten.

-Boligene består av Pu boliger Hågån 8 enheter.
-Omsorgsboliger Sjukeheim 4 enheter.
-Omsorgsboliger Hågån aust 2 enheter.
-Omsorgsboliger Tuddalsvegen 8 enheter.
-Enebolig ved skulen.
-Bolig ved prestahavna 2 boenheter.
-Omsorgsboliger Gvammen 2 boenheter.
-Ungdomsboliger Øvstebø 4 boenheter.
-Omsorgsboliger Tuddal 2 boenheter.