Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Borettslagsleiligheter tinglyses i offentlig register

Home > Borettslagene > Borettslagsleiligheter tinglyses i offentlig register

Pant i borettslagsregister er nå flyttet til et offentlig register og boretten blir tinglyst likedan som eneboliger og selveiere.

Andeler i borettslag blir nå tinglyst som fast eiendom. Det nye rettsregisteret er plassert i Ullensvang i Hardanger. Formålet med rettsregisteret er at andelen i et borettslag juridisk skal bindes til den eller de som eier boligen. Alle som ønsker å låne penger med pant i sin leilighet i borettslaget får heftet pantet til andelene i rettsregisteret.

Tidligere har boligbyggelaget hatt dette registeret. Pantet fra bankene har blitt notert i boligbyggelagets interne register. Boligbyggelagene har også gjort forandringer ved dødsfall, skilsmisse, inngåelse av samboerkontrakter og eierskifte

Nå er hele denne jobben flyttet over til Borettsregisteret.

Adresse:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Les mer om tinglysing her…