Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Ord og begreper

Home > Boligsalg > Ord og begreper

Ord og begreper ved bolighandelen

Det er mange begreper å forholde seg til når du skal selge eller kjøpe bolig gjennom oss. Her er en ordliste som forklarer de viktigste:

Adkomstdokumenter
Dokumenter som gir rettigheter til en bolig.

Akseptfrist
Tidsrommet budgiver sier budet står. Budgiver er bundet av budet til akseptfristen utløper.

Andelsobligasjon/Partialobligasjon
Gjeldsbrev som er utstedt til andelshaverne i et borettslag. Knyttet til en felleobligasjon som lyder på summen av alle opprinnelige innskudd.

Ansiennitet
Medlemmer i Notoddden Boligbyggelag opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer.

Boligareal-BOA
Bruksareal minus kott og boder(forenklet definisjon).

Bruksareal-BTA
Areal begrenset av veggenes innside.

Meldefrist
Fastsatt tidsfrist for å ha anledning til å benytte forkjøpsrett.

Depositum
Pengebeløp som stilles som sikkerhet for at en avtale blir overholdt.

Eierskifteforsikring
Forsikring for selger som varer i 5 år fra overtakelsestidspunktet mot å komme i ansvar overfor mangler ved den solgte eiendommen.

Fellesgjeld
Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Kommer i tillegg til kjøpesummen.

Finansieringsbevis
Også lånebevis. Bekreftelse på innvilget lån fra banken.

Forkjøpsrett
Et medlem har rett til å tre inn i høyeste bud. Les mer om forkjøpsrett på egen side. Forkjøpsrett meldes på eget skjema.

Heftelse
Forpliktelser som hviler på eiendommen og innskrenker eierens råderett.

Interesseliste
Du kan bli satt opp på en interesseliste som viser at du er interessert i en bolig.

Lånetakst (l.t.)
Fastsettes av takstmenn. Grunnlaget banken bruker når de bestemmer størrelsen på lånet.

Prisantydning
Kjøpers antydning om ønsket pris.

Prospekt/salgsoppgaver
Beskrivelse av boligen. Skal inneholde relevant informasjon om boligen.

Tilstandsrapport
En grundig vurdering av boligen utført av fagmann.

Verditakst (v.t.)
Prisen som takstmann mener boligen kan selges for i et normalmarked.

Visning
Åpen fremvisning av boligen, ofte med visningsassistent til stede.

Eierskiftegebyr – Kreves inn av boligbyggelaget i forbindelse med eierskifter. Gebyret er 4 ganger rettsgebyr, + mva, og skal betales av selger.

Forkjøpsrettsgebyr – Ved benyttelse av forkjøpsrett, skal den som benytter forkjøpsretten betale et gebyr. Ta kontakt med boligbyggelaget for å få oppgitt størrelsen på gebyret.

Boligopplysninger – Ved salg av bolig i borettslag, kan selger be om alle relevante opplysninger om boligen som boligbyggelaget har registrert. For dette krever boligbyggelaget et gebyr av selger. Ta kontakt for å få oppgitt størrelsen på gebyret.