Notodden Boligbyggelag – områdets største boligforvalter
Ring Oss: +47 35 02 90 10

Ord og begreper

Home > Boligsalg > Ord og begreper

Ord og begreper ved bolighandelen

Det er mange begreper å forholde seg til når du skal selge eller kjøpe bolig gjennom oss. Her er en ordliste som forklarer de viktigste:

Adkomstdokumenter Dokumenter som gir rettigheter til en bolig.

Akseptfrist Tidsrommet budgiver sier budet står. Budgiver er bundet av budet til akseptfristen utløper.

Andelsobligasjon/Partialobligasjon Gjeldsbrev som er utstedt til andelshaverne i et borettslag. Knyttet til en felleobligasjon som lyder på summen av alle opprinnelige innskudd.

Ansiennitet Medlemmer i Notoddden Boligbyggelag opparbeider seg ansiennitet etter hvor lenge de har vært medlemmer.

Boligareal-BOA Bruksareal minus kott og boder(forenklet definisjon).

Bruksareal-BTA Areal begrenset av veggenes innside.

Meldefrist Fastsatt tidsfrist for å ha anledning til å benytte forkjøpsrett.

Depositum Pengebeløp som stilles som sikkerhet for at en avtale blir overholdt.

Eierskifteforsikring Forsikring for selger som varer i 5 år fra overtakelsestidspunktet mot å komme i ansvar overfor mangler ved den solgte eiendommen.

Fellesgjeld Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Kommer i tillegg til kjøpesummen.

Finansieringsbevis Også lånebevis. Bekreftelse på innvilget lån fra banken.

Forkjøpsrett Et medlem har rett til å tre inn i høyeste bud. Les mer om forkjøpsrett på egen side. Forkjøpsrett meldes på eget skjema.

Heftelse Forpliktelser som hviler på eiendommen og innskrenker eierens råderett.

Interesseliste Du kan bli satt opp på en interesseliste som viser at du er interessert i en bolig.

Lånetakst (l.t.) Fastsettes av takstmenn. Grunnlaget banken bruker når de bestemmer størrelsen på lånet.

Prisantydning Kjøpers antydning om ønsket pris.

Prospekt/salgsoppgaver Beskrivelse av boligen. Skal inneholde relevant informasjon om boligen.

Tilstandsrapport En grundig vurdering av boligen utført av fagmann.

Verditakst (v.t.) Prisen som takstmann mener boligen kan selges for i et normalmarked.

Visning Åpen fremvisning av boligen, ofte med visningsassistent til stede.

Eierskiftegebyr – Kreves inn av boligbyggelaget i forbindelse med eierskifter. Gebyret er 4 ganger rettsgebyr, + mva, og skal betales av selger.

Forkjøpsrettsgebyr – Ved benyttelse av forkjøpsrett, skal den som benytter forkjøpsretten betale et gebyr. Ta kontakt med boligbyggelaget for å få oppgitt størrelsen på gebyret.

Boligopplysninger – Ved salg av bolig i borettslag, kan selger be om alle relevante opplysninger om boligen som boligbyggelaget har registrert. For dette krever boligbyggelaget et gebyr av selger. Ta kontakt for å få oppgitt størrelsen på gebyret.