Valg av delegater til generalforsamling i Notodden Boligbyggelag

Trudvang borettslag

I henhold til § 4-4 i boligbyggelagets vedtekter skal det velges delegerte til årets generalforsamling bland de andelseierne som ikke er tildelt bolig i laget (ikke boende medlemmer).


Notodden Boligbyggelag innkaller til delegatmøte i NOBOs lokaler i Storgata 51, 24.06.24 kl. 15.00.