Avgjørende for Hjartdal

Avgjørende for Hjartdal

Ordfører Bengt Halvard Odden sier det er viktig for boligpolitikken i Hjartdal kommune at Notodden boligbyggelag skal bygge ti nye leiligheter på Hagentunet borettslag i Sauland sentrum. Nybyggene skal etter planen stå ferdig 4. kvartal 2023.

Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune ser frem til at Notodden Boligbyggelag blir ferdig med Hagentunet borettslag i Sauland. -Vi er helt avhengige av dette prosjektet for å få boligpolitikken i kommunen til å fungere, sier han. Notodden boligbyggelag planlegger neste år å være ferdig med ti nye leiligheter Svært sentralt i Sauland sentrum. Prosjektet skal etter planen ha byggestart høsten 2022, og allerede nå er åtte av ti enheter solgt.

Viktig for boligpolitikken

-Det er for få boliger i Hjartdal kommune, slik situasjonen er akkurat nå. Det skjer ganske ofte at jeg blir kontaktet av folk som har lyst til å flytte hit, og som leter etter et sted å bo. Derfor gleder jeg meg veldig til at boligene på Hagentunet står ferdig, sier ordføreren.
Bengt Halvard Odden forklarer at dette nye boligprosjektet bidrar til å dempe to utfordringer på en gang.
-En av de største utflytningsstrømmene fra Hjartdal har til nå oppstått når folk nærmer seg pensjonsalderen, og trenger et mer lettstelt og enklere hjem. Dette prosjektet bidrar til å dempe den utflytningen, og i tillegg til det blir de hjemmene de som flytter inn i mer moderne leiligheter flytter fra, ledige for yngre mennesker som vil flytte til kommunen vår, forklarer han.

 

Bevist planlegging

Ordføreren i Hjartdal forteller at kommunen har gjort en strategisk jobb på plansiden, for å åpne for slike prosjekter, for gi innbyggerne i kommunen mulighet til å bo mer sentralt, og i enklere leiligheter i gangavstand til butikk, kommunikasjon, helsetjenester og andre aktiviteter.
-Da Notodden boligbyggelag gjorde ferdig leiligheter i Sauland sentrum sist, så vi at de ble solgt raskt, og at det var lokale folk som valgte å flytte inn der. Det viser at boligpolitikken i kommunen fungerer som den skal, sier Ordføreren mens han smiler fornøyd.
Han fortsetter med å fortelle at målet med denne politikken er å få en god alderssammensetning av innbyggerne i kommunen. For å klare det, er det viktig at unge mennesker får muligheter til å kjøpe de eiendommene de drømmer om. Han mener prosjekt som Hagentunet gjør det mulig.

 

Virker behagelig

Den 44 år gamle ordføreren i Hjartdal kommune, som selv bor i en villa litt lenger unna Sauland sentrum, innrømmer at han selv også har vurdert en borettslagsleilighet.
-Jeg har faktisk diskutert dette med kona mi – Ikke fordi det er aktuelt akkurat nå, men jeg har diskutert med kona mi. Nå har vi en enebolig som etterhvert har et stort etterslep når det gjelder oppussing. Jeg har ti tusen tommeltotter, og liker ikke å gjøre slikt arbeid selv. I tillegg er ungene ute av huset. Det virker veldig praktisk å ha alt på en flate, og bo på et sted der alt utendørs vedlikehold blir gjort av noen andre, forteller han åpenhjertig. Ordføreren tror de ti nye leilighetene som skal stå ferdige i løpet av 2023 kommer til å selge raskt. Han forteller at det dukket opp tretti potensielle kjøpere til et informasjonsmøte. Og flere av de har slått til, for kun to leiligheter er ledige i månedsskiftet august/september.

 

Håper på flere prosjekter

Ordfører Bengt Halvard Odden mener at det også etter ferdigstillelsen av Hagentunet i Sauland sentrum, vil være et press på boligmarkedet i kommunen. Derfor håper han at det blir bygget enda flere borettslagsleiligheter i Hjartdal.
-Vi har tomtereserver, riktignok ikke bare kommunale tomter, lokalt i Sauland sentrum. Jeg håper at det kommer flere byggetrinn, for det trenger vi.
Odden mener utbedringen av E134 innover mot Oslo, og mye kortere reisetid, gjør det mer attraktivt å bosette seg i kommunen. Den samme effekten har de store endringene i arbeidsmarkedet, som kom på grunn av koronapandemien, med hjemmekontor og videomøter. En god boligpolitikk, som fører til at det er mulig å kjøpe seg en ny bolig i Hjartdal kommune skal forhåpentligvis føre til en positiv befolkningsutvikling for den lille kommunen.
-Jeg gleder meg veldig over at Notodden Boligbyggelag satser i Hjartdal. Det dekker et behov som vi har vært på jakt etter. Det dekker et behov for de som allerede bor her, og det dekker et behov for de som ønsker å flytte til oss.

 

Bli medlem her: